משלוח חינם! 03-9194074

מדיניות פרטיות
 
כללי

בעת שימוש בדף הנחיתה נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, זהו המידע שאתה מוסר ביודעין בעת מילוי הטופס. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה העמודים שבהם צפית, מהיכן הגעת לעמוד, כתובת האינטרנט )IP ) שממנה פנית ועוד.
 מאגר המידע
חלק מהנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של חברת פרטפילד בע"מ.
השימוש במידע
השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –
 - ליצור עמך קשר למטרת הצעות למבצעים
-לעדכן אותך בפעילויות הקשורות להזמנתך
-לעדכן אותך בפעילויות של חברת פרטפילד בע"מ

דיוור ישיר אלקטרוני
חברת פרטפילד בע"מ מעונינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע פעילותה
מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.
החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים.
מסירת מידע לצד שלישי
חברת פרטפילד בע"מ לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך .

אבטחת מידע
חברת פרטפילד בע"מ מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, העמותה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

שינויים במדיניות הפרטיות
בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של חברת פרטפילד בע"מ.
x

#{title}

#{text}

#{price}