משלוח חינם! 03-9194074 מעל 2000 ש"ח

מדיניות פרטיות
 
כללי

בעת שימוש בדף הנחיתה נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, זהו המידע שאתה מוסר ביודעין בעת מילוי הטופס. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה העמודים שבהם צפית, מהיכן הגעת לעמוד, כתובת האינטרנט (IP)  שממנה פנית ועוד.

מאגר המידע
חלק מהנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של חברת סוויפט אנרגיה ירוקה בע"מ.

השימוש במידע
השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת:
 - ליצור עמך קשר למטרת הצעות למבצעים
- לעדכן אותך בפעילויות הקשורות להזמנתך
- לעדכן אותך בפעילויות של חברת סוויפט אנרגיה ירוקה בע"מ

דיוור ישיר אלקטרוני
חברת סוויפט אנרגיה ירוקה בע"מ מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע על פעילותה,
מידע כזה ישלח אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.
החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים.

מסירת מידע לצד שלישי
חברת סוויפט אנרגיה ירוקה בע"מ לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע הנאסף על פעילותך .

אבטחת מידע
חברת סוויפט אנרגיה ירוקה בע"מ מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, העמותה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

שינויים במדיניות הפרטיות
בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של חברת סוויפט אנרגיה ירוקה בע"מ.
x

#{title}

#{text}

#{price}